www: www.murun.pl
e-mail: murund@wp.pl
tel.: +48-509 725 791
tel.: +976 998 921 46
Agraf - Agencja Reklamowa Olsztyn
wyprawy do Mongolii

Wyprawy myśliwskie

Polowanie na grubą zwierzynę:

 • Miejsce spotkania: Ułan Bator, lotnisko
 • Transport: samochód, konno, potem pieszo
 • Noclegi: w gerze (jurcie)
 • Optymalna ilość uczestników: polowanie na argali i koziorożce max. 2 myśliwych, na wilki i gazele 3 osoby
 • Sezon: na argali i na koziorożce od 15/VIII do 15/XI, na wilki i gazele od 15/X do 15/XII
 • Rodzaj ubrania: ciepłe, terenowe
 • Czas pobytu: na argali, koziorożce i rysia 10 dni, na wilka 5 dni, na gazele od 3 do 5 dni
 • Dokumenty do przewozu broni: klient otrzyma od organizatora zezwolenia na wwóz broni myśliwskiej do Mongolii
 • Koszt organizacji polowania: patrz oferta
 • Spreparowanie trofeum, koszt: skory i czaszka zwierzyny argali bezpłatnie, reszta zwierzyny 100 Euro
 • Formalności wywozowe trofeum: patrz oferta

Oferta

 1. Argali (Ovis ammon) i Argali gobiski (O. a. darwini). W cenę wchodzą wszelkie koszty oprócz wysłania trofeum DHL-em do kraju myśliwego, zakupu alkoholu i papierosów . Do 10 dni polowania.
 2. Koziorożec (Carpa sibirica Altaica). Cena zawiera dokument SITES i zezwolenie na polowanie. W jednej grupie mogą być dwaj myśliwi.W cenę nie wchodzi koszt przylotu i wylotu z Mongolii, wysłanie trofeum DHL-em do kraju myśliwego oraz zaopatrzenie w alkohol i papierosy. Czas polowania – 10 dni.
 3. Wilk (Canis lupus). W cenę nie wchodzi koszt przylotu i wylotu z Mongolii. Cena nie zawiera dokumentu SITES i zezwolenia na polowanie i wysłania trofeum DHL-em do kraju myśliwego, alkoholu i papierosów. W jednej grupie mogą być trzej myśliwi. Czas polowania 7 dni.
 4. Ryś (Lynx lynx). W  cenę nie wchodzi koszt przylot do Mongolii i odlot z Mongolii, za  paper SITES i zezwolenie na polowanie i alkoholu(wódka,piwo i tak dale) i za wysłanie trofeum DHL-iem do kraju myśliwego,który polował. W jednie grupę mogą być góra trzej myśliwi. Dni polowania – 10.
 5. Gazela mongolska (Procapro gutturosa)  W cenę nie wchodzą: koszt przylotu i wylotu z Mongolii, alkohol i papierosy, dokumenty SITES, zezwolenie na polowanie i wysłanie trofeum DHL-em do kraju myśliwego. W jednej grupie mogą być trzej myśliwi. Czas polowania 5 dni.
 6. Połączone polowanie na argali i koziorożca – W cenę wszystkie koszty oprócz alkoholu i papierosów, wysłania trofeum DHL-em do kraju myśliwego. W jednej grupie może być 1-2 myśliwych. Czas polowania do 12 dni.
 7. Połączone polowanie na wilka i gazelę mongolską – W cenę nie wchodzi koszt przylotu i wylotu z Mongolii.Cena nie zawiera dokumentu SITES i zezwolenia na polowanie. W jednej grupie mogą być trzej myśliwi. Czas polowania do 9 dni.
 8. Ptactwo- głuszec kamienny, cietrzew, kuropatwa, jarząbek amurski. W  cenę nie wchodzi koszt przylotu do Mongolii i odlot z Mongolii, za paper SITES i zezwolenie na polowanie i alkoholu(wódka,piwo i tak dalej) i za wysłanie trofeum DHL-iem do kraju myśliwego, który polował. W jednie grupę mogą być gorą trzy myśliwy.Dni polowania 10.
 9. Kombinacja- polowanie na Argali ałtajski (O.a. ammon) z koziorożcem. Cena do negocjacji. W cenę wchodzą wszystkie koszty, oprócz alkoholu(wódka,piwo i tak dalej) i papierosów oraz za wysłanie trofeum DHL-iem do kraju myśliwego. W jednej grupie mogą być góra dwaj myśliwi.Dni polowania do 12.
 10. Kombinacja- polowanie Argali gobijski (O. a. darwini) z koziorożcem. Cena do negocjacji. W  cenę wchodzą wszelkie koszty, oprócz alkoholu i papierosów oraz za wysłanie trofeum DHL-iem do kraju myśliwego. Dni polowania do 11.
 11. Kombinacja- polowanie wilk z sarną syberyjska. W  cenę nie wchodzi koszt przylotu do Mongolii i odlot z Mongolii, za dokument SITES i zezwolenie na polowanie,  alkoholu i papierosy oraz za wysłanie trofeum DHL-iem do kraju myśliwego. W jednie grupę mogą być góra trzej myśliwi. Dni polowania – do 9.

Uwaga! Czemu proponuję połączenie polowania na argali z koziorożcem i na wilki z gazelą mongolską? Bo zwierzęta te wstępuję na tym samym łowisku, a sezon polowań jest identyczny

Termin polowanie:

 1. Sezon polowań na argali i koziorożce od 1/VI-go do 15/XI. Proponuję termin polowań od 1/IX, kiedy w Mongolii nie będzie gorąco.

 2. Na wilka i gazele od 1/X do 31/XII.

Uwaga! Warunki polowań skrajnie trudne!

Zdjęcia są wykonane przeze mnie, oraz przez uczestników moich wypraw, za ich zgodą oczywiście. Moim zamierzeniem jest propagowanie piękna mojego rodzinnego kraju, jego przyrody, kultury, tradycyjnego trybu życia, czekam także na Wasze uwagi.

Polecane strony

Copyright (C) murun.pl realizacja: agraf.net.pl